Se ansiktet! Se hur allt forvandlas!
Det finns i den blå himlen och i Dachaus gyttja.
Jag skymtar det i historiens hjulspår.
Regnet strömmar nerför kinderna. I grönskan.
Det finns kvar när allt annat har förflyktigats.
Ha den bedrövade, den stumme, den spetälske.
I det fjärren berget. I det unga gräset.
Bland orörliga masker en levende blick.
Det finns även i ödemarken. I larmande städer.
I en hop skrämda manniskor som flyr åt all ahåll.
Det finns i stormen och i kallan av kristall.
Bland frukttraden som skummar av ljus.
Jag kan inte langre vanda mig bort.
I stundens galler och i evighetens stjårnbild.
På negrernas mur. I Veronikas grova duk.
Jag ser det misshandlat, förödmjukat, ut plånat.
En skugga i gruset. Åven jag trampar på den.
Det finns i fågeldun. I ett barns lykta.
Det åldras inte. O stränghet! Omildhet!

Ansiktet i mörkret, eldslågan i mörkret.
lnfor denna blick finns jag till.

 


 

Look at his face! See how everything is transformed!
You’ll find it in the blue sky, in the mud of Dachau.
I can trace it in the wheel-ruts of history.,
The rain streams down its cheeks. In greenery.
You’ll find it still intact when all else has d isappeared.
Among those distressed, the mute, the leprous ones.
In the far-off mountain. In spring grass.
Among immovable masks a living eye.
You’ll find it too in desert lands. In city clamour.
In the frightened crowd that flees in all directions.
You’ll find it in storm and in the crystal spring.
Among fruit trees foaming with light.
I can no longer turn my face away.
In the lattices of the moment, in the constellations of eternity.
On the walls of coloured people. In Veronica’s coarse cloth.
I see it ill-treated, humiliated, wiped out.
A shadow on the gravel. And even I trample over it.
You’ll find it in the plumage of birds. In a child’s lamp.
It does not grow old. O severity! O mildness!

The face in darkness, flame of fire in the darkness.
Before this gaze I find that I exist.

 

translated from the Swedish by John F. Deane