Ar an mbóthar díreach
Chonac an fógra nua—
Seal and Wildlife Sanctuary,
Clathacha agus sreangán
Máguaird den Eden úd

Is thuigeas láithreach
Go raibh an tuar
Tagaithe faoin tairngreacht;

Áitreabhaigh iomadúla
Farraige fairsinge,
Ruachnoic is dlúthchoille
Tagaithe ag éileamh
Áite ar chúl scéithe
A namhaid sinseartha.

 


 

Precinct

On the smooth road
I saw the billboard—
Seal and Wildlife Sanctuary,
Fences and wires encircling
That Eden.

And realised
That the curse
Was being fulfilled;

That all those whose home
Had been the large oceans,
And the red mountains
And the depths of the forests
Were here claiming asylum,
Placed under the protection
Of their longtime enemy.

– Translated from the Irish by Fintan O’Higgins